Честита новата 2016 година! Да е здрава и мирна! Да е по-успешна от миналата и за равен брой на всички!